Allianz reis-en bijstandsverzekering
Stacks Image 470
Stacks Image 472
Stacks Image 474
Een reisverzekering is een zeer specifieke verzekering waarbij knowhow en ervaring in de reissector minstens even belangrijk zijn als de technische kennis van verzekeringen.
Daarom heeft de grootste verzekeraar het afsluiten van reis-en bijstandsverzekeringen toevertrouwd aan agenten met een grote expertise op gebied van reis-en vakantierisiko's.
Digitravel zal vooreerst bekijken welk type polis het best beantwoordt aan uw persoonlijke situatie en wensen.
Maar misschien voor U nog belangrijker: wanneer u in geval van ongeval, ziekte, onvoorziene annulatie enz. de tussenkomst van de verzekering nodig hebt, zal je bij Digitravel de professionele hulp en assistentie krijgen voor een snelle en efficiënte afhandeling van uw schadedossier.
Vakantie geboekt via uw reisbureau of online via een Belgische of buitenlandse organisatie, bij Digitravel kan je steeds terecht voor het afsluiten van een gepaste Allianz reis-en bijstandsverzekering.(*)
Met Allianz heb je een ruime keuze in functie van de risiko's die je wenst te verzekeren.
Wij zoeken ook uit of een doorlopende jaarpolis eventueel interessanter is dan een tijdelijke polis voor de duur van uw reis of vakantie.

Allianz + Digitravel = reizen zonder zorgen.

Kies de verzekering die U het beste past

Keuze uit 5 verschillende jaarpolissen en 4 tijdelijke polissen.

Aanvraag verzekeringsvoorstel

Zeer éénvoudig.
U stuurt een copie van de volledige reisbevestiging die U van uw reisbureau of van de reisorganisator, hotel of luchtvaartmaatschappij via internet/email ontvangen heeft naar allianz@digitravel.be.
Nog dezelfde dag ontvangt U een vrijblijvend gedetaillerd verzekeringsvoorstel met de formule(s) die volgens ons best overeenkomen met de reis of vakantie die U gepland heeft.
Wij zullen U telkens een jaarpolis én een tijdelijke polis voorstellen.
Na kennisname van uw keuze (*) wordt uw verzekeringpolis opgemaakt, geregistreerd bij Allianz en U via mail of post toegestuurd samen met een rekening te voldoen binnen de 7 dagen.

(*) Voor een polis inclusief dekking annuleringskosten moet de polis binnen de 7 dagen na reservering van uw reis onderschreven worden, andere polissen kunnen afgesloten worden tot 1 dag voor aanvang van de reis.
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver